Pokud se vám tato zpráva nezobrazí správně, klikněte zde.
Newsletter 32
srpen 2018
 

Dobrý den,

 

dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali na konferenci TechoCon, kterou pořádá naše sesterská společnost TECHO dne 13. 9. 2018 v prostorách svého showroomu v Hostivaři.

 

Druhý ročník konference TechoCon, která se věnuje novým technologiím a inovacím v pracovním prostředí, otevře téma života v coworkingu – nové metody práce a sdílení informací a prostoru.

 

Pracovní prostor budoucnosti se zásadně mění. Firmy a lidé v nich mění své pracovní zvyklosti, mění strukturu a organizaci pracovních týmů, mění prostorová uspořádání kanceláří. Do konce roku 2018 bude v coworkingových prostorách pracovat 1,7 milionu lidí na celém světě v celkem 19 000 pracovištích.

 

Hlavními řečníky a přispěvateli konference budou architekti, designéři, lidé bezprostředně vytvářející a užívající kancelářský prostor. Pozváni jsou i odborníci z oblastí stojících mimo navrhování samotných kancelářských prostor: psychologové, behaviorální výzkumníci, analytici zabývající se prostorem i lidským chováním.

 

Konferenci doprovází pravidelný týdenní blog s novinkami z oboru. Aktuální informace najdete také na facebookovém profilu.

 

Těšíme se s vámi na viděnou.

 

Za tým společnosti Interier Říčany vás zdraví,

 

Martin Borovička, manažer dealerského prodeje

Marek Hodrment, manažer dealerského prodeje

Radka Maršíčková, vedoucí expedice

 

a

 

Vladimír Borovička, ředitel dealerského prodeje

 
TechoCon  
click here
 
+420 605 228 308
borovicka@interier-ricany.cz
www.interier-ricany.cz

Tato zpráva obsahuje sdělení společnosti Interier Říčany a.s. se sídlem: V Chotejně 4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 281 62 471. V souladu s ustanovením § 7 odst. 3. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další zasílání našich sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: obchod@interier-ricany.cz. Nebo klikněte zde. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádné informace o naší společnosti ani další číslo newsletteru. [CONTENT][USERTRACK]